Baś

31 tekstów – auto­rem jest Baś.

I by ser­ce zmienić w lód... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Jed­na chwi­la i świat nag­le na­biera barw... 

myśl

I wciąż wie­rze,że nie wszys­tko jest jeszcze stra­cone,
skąd ta wiara? nie wiem ale cie­sze się że jest:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nig­dy nie stracę pełnej kon­tro­li nad swoim życiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Po­dob­no po burzy zaw­sze wschodzi słońce,
mam nadzieję że ta "za­sada" ma po­dob­ne zas­to­sowa­nie w praw­dzi­wym
życiu i że u mnie w końcu to słońce wzejdzie... 

myśl

Jed­nos­tron­na miłość jest gor­sza od nienawiści.... 

myśl
zebrała 3 fiszki

I naj­gorzej być tą trzecią....
obo­je to moi przy­jaciele i czy­nią so­bie krzywdę a ja nic nie mogę zro­bić...
bez­silność-niew­dzięczne uczucie 

myśl
zebrała 1 fiszkę

mój błąd:za­kochałam się:(
wszys­tko byłoby piękne gdy­by nie brak uczu­cia z Je­go strony... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Trud­na dro­ga sie szy­kuje,ale sa­ma ją so­bie ob­rałam ten kierunek... 

myśl
Baś

Moje ulubione cytaty

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność